VTH - Đại hội Cổ đông Bất thường (26/06/2020)


 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái ( VTH)  tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10-07-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 13-07-2020
Thời gian thực hiện: trong tháng 07/2020
Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty, KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mở sự kiện sang tab mới