VTJ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (26/06/2020)


 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI na ta ba (VTJ) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06-07-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 07-07-2020
Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2020
Địa điểm thực hiện: Số 8 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mở sự kiện sang tab mới