VTM - Đại hội Cổ đông Bất thường (26/06/2020)


 Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin ( VTM)  tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17-07-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-07-2020
Thời gian thực hiện: 8:30AM ngày 31-07-2020
Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Mở sự kiện sang tab mới