HGR - Niêm yết mới (26/06/2020)


    Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (HGR) chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 02/07/2020
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu      

Mở sự kiện sang tab mới