HAW - Niêm yết mới (26/06/2020)


     Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (HAW) chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 61.500 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 02/07/2020
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu    

Mở sự kiện sang tab mới