SCA - Niêm yết mới (25/06/2020)


   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Con (SCA) chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.076.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 03/07/2020
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu  

Mở sự kiện sang tab mới