CPW - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (CPW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 06-04-2020
Thời gian thực hiện: 06-05-2020
Địa điểm thực hiện: 14-16 Phan Đăng Lưu - P6 - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh

Mở sự kiện sang tab mới