VCX - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  10-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 13-04-2020
Thời gian thực hiện: 30-04-2020
Địa điểm thực hiện: Tổ 3, thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Mở sự kiện sang tab mới