HVH - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 06-04-2020
Thời gian thực hiện: 22-04-2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau -

Mở sự kiện sang tab mới