MVY - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (MVY) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  16-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-04-2020
Thời gian thực hiện: 20-05-2020
Địa điểm thực hiện: Số 379 Mê Linh – Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Mở sự kiện sang tab mới