RAL - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  09-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 10-04-2020
Thời gian thực hiện: 09-05-2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau -

Mở sự kiện sang tab mới