XDH - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (XDH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  10-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 13-04-2020
Thời gian thực hiện: 24-04-2020
Địa điểm thực hiện: 292 ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

Mở sự kiện sang tab mới