HNF - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 21-04-2020
Thời gian thực hiện: 28-04-2020
Địa điểm thực hiện: Lô 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

Mở sự kiện sang tab mới