AGF - Chuyển Sàn (17/02/2020)


Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF)  đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 28.109.743 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 24-02-2020
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.900 đồng/cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới