FPT - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần FPT (FPT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 04-03-2020
Thời gian thực hiện: 08-04-2020
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Deawoo, 360 Kim Mã - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Mở sự kiện sang tab mới