PJC - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 05-03-2020
Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 26-06-2020
Địa điểm thực hiện: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

Mở sự kiện sang tab mới