SHS - Đại hội Đồng Cổ đông (29/04/2020)


Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  19-5-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-5-2020
Thời gian thực hiện: 24-6-2020
Địa điểm thực hiện: 1A Nguyễn Tri Phương - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Mở sự kiện sang tab mới