HDB - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (14/02/2020)


 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28-2-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 2-3-2020
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Lãnh đạo, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Nội dung:  Bổ sung thành vien ban kiểm sát

Mở sự kiện sang tab mới