CLC - Trả cổ tức bằng tiền, đợt Đợt 2, năm 2019, 2000VNĐ/CP (13/07/2020)Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cát Lợi, 934D2, đường D, khu CN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM kể từ ngày 07/08/2020.

Link nguồn: Xem tại đây

Mở sự kiện sang tab mới