GER - Trả cổ tức bằng tiền, đợt Cả năm, năm 2019, 300VNĐ/CP (13/07/2020)Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 18/08/2020.

Link nguồn: Xem tại đây

Mở sự kiện sang tab mới