KAC - Chuyển Sàn (11/09/2019)


 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 23.999.999 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 16-09-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.700 đồng/cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới