VXP - Niêm yết mới (12/08/2019)


 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (VXP) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.600.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 19-08-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.700 đồng/cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới