SGT - Đại hội Đồng Cổ đông (13/03/2012)


Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2012
- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2012
- Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011
- Thời gian họp: 28/4/2012
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp. Quận 12, TP.HCM.


Mở sự kiện sang tab mới