NSL - Niêm yết mới (11/07/2019)


 Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La (NSL) đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.209.630 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 22-07-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.700 đồng/cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới