BM9 - Niêm yết mới (11/07/2019)


 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam (BM9) đăng ký giao dịch trên sàn HNX.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.795.680 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 17-07-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.200 đồng/cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới