VW1 - Đại hội Đồng Cổ đông (11/07/2019)


Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1 (VW1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-07-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 31-07-2019
Thời gian thực hiện: 23-08-2019
Địa điểm thực hiện: Số 56, ngõ 82 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Mở sự kiện sang tab mới