TV2 - Thay đổi BLĐ (07/03/2012)


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Tải file dữ liệu gốc


Mở sự kiện sang tab mới