NTH - Niêm yết mới (11/06/2019)


Công ty Cổ phần Thủy điện nước trong (NTH) đăng ký niêm yết trên sàn HNX.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.802.053 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 19-06-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 18.000 đồng/cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới