APC - Đại hội Cổ đông Bất thường (11/06/2019)


Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm  2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27-06-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 28-06-2019
Thời gian thực hiện: 19-07-2019
Địa điểm thực hiện: 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.


Mở sự kiện sang tab mới