APG - Đại hội Cổ đông Bất thường (11/06/2019)


 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm lần 1 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19-06-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-06-2019
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Nội dung: Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Mở sự kiện sang tab mới