ICF - Chuyển Sàn (15/05/2019)


Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 12.807.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 20-05-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 900 đồng/cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới