PMC - Đại hội Đồng Cổ đông (22/02/2012)


Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian họp: 14/04/2012
+ Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà máy CTCP dược phẩm dược liệu Pharmedic, số 1/67 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM


Mở sự kiện sang tab mới