SDN - Thay đổi BLĐ (15/02/2012)


Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 
Bổ nhiệm  ông Trịnh Minh Trương - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Phó Giám đốc CTCP Sơn Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2012.


Mở sự kiện sang tab mới