KHL - Niêm yết mới (14/02/2012)


Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HN
Số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.600.000 cổ phiếu
Giá tham chiếu: 8.300 đồng/cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 21/2/2012

Mở sự kiện sang tab mới