VFC - Thay đổi BLĐ (08/02/2012)


Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

Tải file dữ liệu gốc 


Mở sự kiện sang tab mới