SEC - Thay đổi BLĐ (12/01/2012)


Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

Tải file dữ liệu gốc 


Mở sự kiện sang tab mới